Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράσταση της νομικής συμβούλου κ. Αφροδίτης Αμανατίδου– Καβακλιλή στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 13.1.2021Ημ/νια: 12/01/2021 14:42:38Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΡΖΦΟΡΦΒ-ΙΛΤ [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΗμ/νια: 22/12/2020 16:46:23Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦΡΑΟΡΦΒ-ΨΕ8 [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 8/18-12-2020 της Επιτροπής Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 23/12/2020 15:21:48Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ138ΟΡΦΒ-4ΒΧ [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021Ημ/νια: 30/12/2020 15:27:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΤΤΚΟΡΦΒ-ΟΗ0 [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝΗμ/νια: 30/12/2020 15:48:45Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΚΗΡΟΡΦΒ-Γ69 [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού-ΠρομηθειώνΗμ/νια: 24/12/2020 13:59:01Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΟΙ3ΟΡΦΒ-1ΓΓ [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής ΠροσλήψεωνΗμ/νια: 24/12/2020 13:59:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ35ΞΟΡΦΒ-ΛΒΝ [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΗμ/νια: 30/12/2020 15:55:01Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΑΡ6ΟΡΦΒ-Ε34 [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΗμ/νια: 30/12/2020 15:51:26Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω81ΕΟΡΦΒ-ΠΡ6 [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Συγκρότηση σε σώμαΗμ/νια: 24/12/2020 13:58:19Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΓΕΞΟΡΦΒ-ΘΕΡ [...]
Sat, Jan 16, 2021, Continue reading at the source