Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΗμ/νια: 09/11/2017 12:34:47Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΚΥ8ΟΡΦΒ-ΧΙ9 [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 12/03-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 10/11/2017 10:14:44Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω5Λ4ΟΡΦΒ-2Σ1 [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017Ημ/νια: 10/11/2017 10:12:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΛΛΨΟΡΦΒ-4ΚΧ [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, για την παραχώρηση εκμετάλλευσης αναψυκτηρίου με την επωνυμία "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ στο συνοικισμό Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς και επί της ομωνύμου πλατείας Αγίου Γεωργίου μεταξύ των οδών Αγνώστου Στρατιώτου – Πολυβίου – Μοσχοπόλεως, διάρκειας πέντε ετών, [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: Εκπροσώπηση μελών του Δ.Σ. στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)Ημ/νια: 31/10/2017 16:08:58Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7Μ1ΩΟΡΦΒ-ΙΝ9 [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017Ημ/νια: 10/11/2017 10:09:46Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΚΟΓΟΡΦΒ-Ε9Υ [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 31/10/2017 16:01:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΔ9ΓΟΡΦΒ-ΞΦΔ [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 31/10/2017 16:07:03Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΤΘΗΟΡΦΒ-ΗΞΥ [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής ΠροσλήψεωνΗμ/νια: 31/10/2017 16:03:13Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 96ΕΓΟΡΦΒ-ΑΞΓ [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΤΕΚ ΑΕ. ΟΤΑΗμ/νια: 10/11/2017 13:21:46Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΓΒ4ΟΡΦΒ-Ψ5Ο [...]
Sat, Nov 18, 2017, Continue reading at the source