Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) για τις ανάγκες της νέας δραστηριότητας (διεκπεραιώσεις).Ημ/νια: 10/12/2018 13:28:33Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 73ΦΣΟΡΦΒ-ΤΘ0 [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Νοεμβρίου 2018Ημ/νια: 10/12/2018 13:24:54Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω2ΔΨΟΡΦΒ-7ΨΓ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Οκτωβρίου 2018Ημ/νια: 10/12/2018 13:22:26Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΝΦ4ΟΡΦΒ-Φ14 [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΗμ/νια: 23/11/2018 10:13:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ω50ΟΡΦΒ-ΣΘΥ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑΗμ/νια: 23/11/2018 10:15:31Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΦΤΥΟΡΦΒ-ΑΨΨ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΗΗμ/νια: 29/11/2018 10:56:33Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΓΚΕΟΡΦΒ-ΕΩΞ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΗμ/νια: 27/11/2018 09:44:37Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 64ΒΓΟΡΦΒ-Η2Γ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση των υπ. αριθ. 445/21-11-2018 και 446/22-11-2018 προσφορών συνεργείων καθαρισμού για υπηρεσίες καθαριότητας στα γραφεία διεύθυνσης και τελετώνΗμ/νια: 10/12/2018 13:26:50Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ4ΞΑΟΡΦΒ-ΘΟ8 [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Νοεμβρίου 2018Ημ/νια: 10/12/2018 13:21:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΕΚΡΟΡΦΒ-ΛΝ1 [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Οκτωβρίου 2018Ημ/νια: 10/12/2018 13:19:48Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΗΑΨΟΡΦΒ-2ΩΩ [...]
Sat, Dec 15, 2018, Continue reading at the source