Θέμα: Έγκριση δαπανών μηνός Μαΐου 2018Ημ/νια: 13/06/2018 10:58:11Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΔΙΛΟΡΦΒ-2Ψ1 [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΗμ/νια: 30/05/2018 15:44:19Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ0ΘΛΟΡΦΒ-5Χ8 [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΗμ/νια: 29/05/2018 14:35:05Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 60ΒΣΟΡΦΒ-5ΥΣ [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗΣ ΓΟΛΙΚΙΔΟΥΗμ/νια: 30/05/2018 11:15:45Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 628ΡΟΡΦΒ-Β3Β [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφοράς και έγκριση δαπάνης για την συντήρηση της παιδικής χαράς στην πλαζ ΑρετσούςΗμ/νια: 14/06/2018 11:56:02Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΖΔΧΟΡΦΒ-Ζ61 [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών και έγκριση δαπάνης για την κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών ρολών ασφαλείας στο γραφείο Διεύθυνσης της επιχείρησηςΗμ/νια: 21/06/2018 13:04:02Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΠΒΛΟΡΦΒ-ΝΜΓ [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών και έγκριση δαπάνης για το κλάδεμα μιας λεύκας στο υποκατάστημα Remezzo PalaceΗμ/νια: 14/06/2018 11:58:50Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΙΖΛΟΡΦΒ-ΒΛ6 [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση του υπ. αριθ. 122/12-03-2018 αιτήματος της Συνεργατικής Νεκροπομπών Καλαμαριάς.Ημ/νια: 05/06/2018 15:34:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Π0ΞΟΡΦΒ-ΟΥΙ [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση των υπ. αρίθ. 312/06-06-2018, 313/06-06-2018 και 314/06-06-2018 προσφορών και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καθισμάτων τύπου σκηνοθέτη για τις ανάγκες του καταστήματος Remezzo PalaceΗμ/νια: 13/06/2018 11:01:39Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΞ68ΟΡΦΒ-Ο8Λ [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Μάϊου 2018Ημ/νια: 13/06/2018 10:52:58Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ464ΟΡΦΒ-6Ν7 [...]
Sat, Jun 23, 2018, Continue reading at the source