Καλαμαριά,  26/03/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόληψη έναντι κορονοϊού COVID-19

Εκτάκτως για λόγους προφύλαξης έναντι του ιού COVID-19 και για την προστασία της υγείας του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ, οι ενδιαφερόμενοι του υπ. αριθ. 169/17-03-2020 διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2020, μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά καθώς και τις οικονομικές τους προσφορές και με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@detek.gr το αργότερο έως την Δευτέρα 30/03/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

Ιωάννης Πενόπουλος


Καλαμαριά, 17/03/2020
Aριθ. πρωτ.: 169

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2020, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με δραστηριότητα τις υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων  προϋπολογισμού 100.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

 Για το πλήρες κείμενο της διακύρηξης πατήστε ΕΔΩ.


Καλαμαριά 13/01/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια προϊόντων στα δημοτικά αναψυκτήρια Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ) για την περίοδο 2020 – 2021.

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. ΟΤΑ, εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται, προσκαλεί παραγωγούς και εμπόρους ειδών διατροφής, ποτών, αναψυκτικών και καθαρισμού να καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στα γραφεία της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς. Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά (ISO, HACCP, BRC, IFS, κτλ). Ειδικά για τα τρόφιμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αντίγραφο του τελευταίου εργαστηριακού ελέγχου του κάθε είδους, είτε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, είτε από αναγνωρισμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων. Μετά τον έλεγχο των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή θα προκύψουν οι προμηθευτές των υποκαταστημάτων έτους 2020-2021.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα προϊόντα και την τεχνική τους περιγραφή ΕΔΩ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Πενόπουλος