Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:
1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ. και των Ελεγκτών της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014), την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.
2. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας .


Προτάσεις για εκδηλώσεις στην Πλαζ Αρετσού

Η Πλαζ Αρετσού είναι ένα οργανικό κομμάτι της Καλαμαριάς το οποίο ανήκει σε όλους τους κατοίκους του Δήμου. Η Δημοτική Επιχείρηση στα πλαίσια μιας προσπάθειας μέγιστης δυνατής αξιοποίησης της “περιουσίας” των Καλαμαριωτών παρακαλεί, προσκαλεί και “προκαλεί” όλους σας να μας αποστείλετε τις ιδέες και τις προτάσεις σας για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δρώμενα που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στον χώρο της Πλαζ Αρετσού και του Remezzo Pallas.  Η βοήθεια σας είναι ανεκτίμητη και οι ιδέες ευπρόσδεκτες. Στείλτε μας τις ιδέες και τις προτάσεις σας συμπληρώνοντας το έντυπο pdf που επισυνάπτουμε παρακάτω με email ή με fax ανάλογα με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί. Για την καλύτερη παρουσίαση της πρότασης σας μπορείτε να μας υποβάλλεται και υποστηρικτικό υλικό (ψηφιακό, έντυπο κτλ…). Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν.

images