Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021Ημ/νια: 03/08/2021 16:16:27Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΟΡΦΒ-ΞΦΡ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση ισολογισμού-αποτελέσματα χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.Ημ/νια: 03/08/2021 16:11:53Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΝΨΧΟΡΦΒ-ΚΕΗ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 03/08/2021 16:13:45Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΙΕΜΟΡΦΒ-ΞΩ7 [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών αποκατάστασης προβλημάτων σε κτιριακών εγκαταστάσεων, δυνάμει της υπ. αριθ. 25/150/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑΗμ/νια: 04/08/2021 14:17:39Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Χ04ΟΡΦΒ-ΙΒΥ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021Ημ/νια: 03/08/2021 16:15:19Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΟΙΒΟΡΦΒ-564 [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΗμ/νια: 03/08/2021 15:00:42Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω8Ψ4ΟΡΦΒ-4ΔΣ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗΗμ/νια: 03/08/2021 14:55:52Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Δ9ΡΟΡΦΒ-ΝΘΩ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΟΚΚΙΔΟΥΗμ/νια: 03/08/2021 14:54:55Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ι5ΕΟΡΦΒ-ΕΣΚ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΗμ/νια: 03/08/2021 15:01:33Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9Β4ΗΟΡΦΒ-ΣΒ6 [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗΗμ/νια: 03/08/2021 15:02:29Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΡΟΛΟΡΦΒ-Γ7Ρ [...]
Wed, Aug 04, 2021, Continue reading at the source