Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021Ημ/νια: 12/10/2021 14:50:47Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 947ΠΟΡΦΒ-ΛΙ3 [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης επισκευής αντλίας λυμάτωνΗμ/νια: 12/10/2021 15:03:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΕΝΤΟΡΦΒ-ΓΞΨ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2021Ημ/νια: 14/10/2021 12:33:49Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω20ΡΟΡΦΒ-ΑΔΖ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥΗμ/νια: 19/10/2021 13:49:20Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΥΔΓΟΡΦΒ-6Λ1 [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021Ημ/νια: 12/10/2021 14:55:25Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΡΠΟ7ΟΡΦΒ-Ο00 [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 48, νόμος 4325/2015) έτους 2021 – 2022.Ημ/νια: 25/10/2021 13:05:08Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΠΜ2ΟΡΦΒ-7Κ9 [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΗμ/νια: 19/10/2021 10:12:09Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ7ΜΖΟΡΦΒ-2ΚΖ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΕΡΕΤΡΩΝΗμ/νια: 22/10/2021 14:08:38Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω1ΨΤΟΡΦΒ-7ΙΟ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΗμ/νια: 19/10/2021 10:23:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΦ0ΙΟΡΦΒ-Δ7Κ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 16 & 17 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑΗμ/νια: 12/10/2021 14:57:34Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΤ3ΛΟΡΦΒ-ΝΣΗ [...]
Thu, Oct 28, 2021, Continue reading at the source