Θέμα: Έγκριση γενομένης δαπάνης για την κατάθεση αναίρεσης στον ΑΠ για την υπόθεση ΜπλέτσαΗμ/νια: 23/06/2020 16:31:54Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΧ6ΖΟΡΦΒ-ΦΘΕ [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΖΙΡΟΥΗμ/νια: 23/06/2020 11:49:22Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΣΛΩΟΡΦΒ-ΥΕΡ [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΗμ/νια: 23/06/2020 11:51:28Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΒΡΚΟΡΦΒ-Η2Σ [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΙΓΓΕΛΗΗμ/νια: 09/06/2020 16:52:28Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΛ4ΟΟΡΦΒ-Φ9Ω [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΥΗμ/νια: 09/06/2020 16:53:52Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΓΦ8ΟΡΦΒ-ΞΩΒ [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΟΥΗμ/νια: 09/06/2020 16:56:39Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ8ΘΓΟΡΦΒ-63Γ [...]
Sun, Jul 12, 2020, Continue reading at the source