Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) για τις ανάγκες του Γραφείου ΤελετώνΗμ/νια: 02/09/2019 14:41:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 67ΩΖΟΡΦΒ-Ω19 [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας για την απασχόληση προσωπικού μέσω της εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, εκτός συμβάσεωςΗμ/νια: 13/09/2019 11:55:07Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΣΠΧΟΡΦΒ-ΓΚΗ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΗμ/νια: 23/08/2019 10:24:02Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω58ΑΟΡΦΒ-ΒΓΘ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΛΗΗμ/νια: 30/08/2019 12:48:57Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΕΟΘΟΡΦΒ-Ζ28 [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019Ημ/νια: 30/08/2019 13:35:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΨΨ0ΟΡΦΒ-ΝΝΝ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση του υπ. αριθ. 378/27-08-2019 αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου ΚαλαμαριάςΗμ/νια: 30/08/2019 13:37:10Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΠΕΝΟΡΦΒ-ΞΘ2 [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019Ημ/νια: 30/08/2019 13:33:00Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΒΓΛΟΡΦΒ-ΓΚ0 [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑΗμ/νια: 11/09/2019 14:55:11Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΧΧΧΟΡΦΒ-ΩΙΒ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗμ/νια: 16/09/2019 14:37:16Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΟΥΨΟΡΦΒ-9ΓΥ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ. ΟΤΑ.Ημ/νια: 12/09/2019 10:55:26Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΧΞ0ΟΡΦΒ-ΘΕΩ [...]
Sun, Sep 22, 2019, Continue reading at the source