Θέμα: Έγκριση γενομένης δαπάνης προμήθειας καθισμάτων για τις ανάγκες των μονάδων εστίασης.Ημ/νια: 29/04/2021 15:52:03Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΔ7ΠΟΡΦΒ-ΓΩΟ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης υδραυλικών αποχέτευσης κεντρικού αναψυκτηρίου της πλαζ ΑρετσούςΗμ/νια: 11/05/2021 11:23:16Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ψ6ΚΟΡΦΒ-ΦΟΜ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για κατάθεση προτάσεων και συζήτηση της υπ. αριθ. ΓΑΚ 24551/2020 αγωγής της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ κατά του Ιάκωβου ΔεβλέτογλουΗμ/νια: 07/05/2021 13:37:35Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9Ρ8ΒΟΡΦΒ-ΦΣΕ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή, αντικατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικού δικτύου του αναψυκτηρίου Ν. Πλαστήρα και συμπληρωματικών ηλεκτρολογικών εργασιών του Κεντρικού ΑναψυκτηρίουΗμ/νια: 10/05/2021 09:58:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΡΦΒ-03Κ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ανάγκης ανάθεσης προετοιμασίας και λειτουργίας του υποκαταστήματος Ν. ΠλαστήραΗμ/νια: 29/04/2021 10:44:31Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΣΚ2ΟΡΦΒ-5ΓΙ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψάθινων ομπρελών για τις ανάγκες του Κεντρικού αναψυκτηρίουΗμ/νια: 07/05/2021 15:49:57Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΘΜΡΟΡΦΒ-ΓΤΙ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τον σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση νέας φωτεινής επιγραφής του Κεντρικού ΑναψυκτηρίουΗμ/νια: 10/05/2021 12:42:00Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6654ΟΡΦΒ-2ΤΨ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των μονάδων εστίασης της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑΗμ/νια: 29/04/2021 [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝΗμ/νια: 21/04/2021 15:48:01Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΚΒΜΟΡΦΒ-4ΔΡ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής ΕνστάσεωνΗμ/νια: 07/05/2021 09:28:21Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΙΠΚΟΡΦΒ-Γ4Τ [...]
Tue, May 11, 2021, Continue reading at the source