Θέμα: Έγκριση δαπάνης ύψους 2.986,80 € με την επιφύλαξη για τους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού που αφορά επιταγές προς εκτέλεση αποφάσεων 1868/2018 Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και 13567/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της εναγόμενης Μαρίας Πολάκη του Στυλιανού, χήρα Νικολάου ΙατρούΗμ/νια: 05/11/2018 11:42:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων, δυνάμει των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ3/2018.Ημ/νια: 12/11/2018 12:16:28Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΤΑ3ΟΡΦΒ-ΠΦΗ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΗμ/νια: 25/10/2018 10:28:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 64ΙΓΟΡΦΒ-2Β2 [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΗμ/νια: 25/10/2018 10:26:42Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΤΦΕΟΡΦΒ-ΕΙΔ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΗμ/νια: 25/10/2018 10:29:38Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΦΒΕΟΡΦΒ-2Υ5 [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ημ/νια: 01/11/2018 09:07:55Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Κ7ΥΟΡΦΒ-Ξ2Λ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών για την μίσθωση τουριστικού τρένου για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2018Ημ/νια: 07/11/2018 12:38:53Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ζ1ΞΟΡΦΒ-5ΧΕ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση του υπ. αριθ. 429/30-10-2018 αιτήματος της κ. Παναγιώτας ΚουτσουλιάνουΗμ/νια: 01/11/2018 13:33:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω2Θ0ΟΡΦΒ-Ρ16 [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ημ/νια: 01/11/2018 09:13:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΝΡ6ΟΡΦΒ-Λ07 [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ3/2018 (ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ)Ημ/νια: 15/10/2018 12:27:16Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΞΟΔΟΡΦΒ-ΥΤΠ [...]
Mon, Nov 19, 2018, Continue reading at the source