Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Δεκεμβρίου 2020Ημ/νια: 01/02/2021 14:28:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ι70ΟΡΦΒ-2ΙΕ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Ιανουαρίου 2021Ημ/νια: 18/02/2021 15:48:48Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΣΘΡΟΡΦΒ-ΜΤΒ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλουΗμ/νια: 19/02/2021 10:23:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΡΙ3ΟΡΦΒ-ΠΗΜ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικού συμβούλου.Ημ/νια: 19/02/2021 10:25:21Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΔΤΧΟΡΦΒ-ΜΦ8 [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως 8 μηνών) σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ΦΕΚ 214/τ/Α΄/06-11-2020, β) α) του άρθρου 175 του Ν. 4764/20 ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23-12-2020, γ) τις διατάξεις του ν. 2190/94 ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994 και δ) των υπ. αριθ. 91546/24-12-2020 [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗμ/νια: 02/03/2021 15:02:22Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 67ΜΥΟΡΦΒ-2ΩΓ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΗμ/νια: 03/03/2021 11:13:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦ7ΥΟΡΦΒ-Κ5Ο [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗμ/νια: 02/03/2021 14:58:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΔΨΥΟΡΦΒ-9ΨΡ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΗμ/νια: 03/03/2021 10:40:38Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΚ99ΟΡΦΒ-2ΘΝ [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής ΠροσλήψεωνΗμ/νια: 18/02/2021 16:00:39Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΦΥ1ΟΡΦΒ-Ψ4Α [...]
Wed, Mar 03, 2021, Continue reading at the source