Καλαμαριά 18/06/2020 
Aριθ. πρωτ.: 362

 Δ I A K H P Y Ξ H

Ανοιχτού διαγωνισμού,  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια ειδών στολισμού τελετών με άνθη και στεφανιών συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 195.000 €, πλέον ΦΠΑ, διάρκειας τριών (3) ετών.  

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.    


Καλαμαριά, 02/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 239

                                                                            

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ    2/2020

ΚΩΔ. 106
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
ΚΩΔ. 112
ΨΗΤΑΣ
ΚΩΔ. 115
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ