Καλαμαριά, 14/09/2021

Aριθ. πρωτ.: 1096/14-09-2021 

Δ I A K H P Y Ξ H

Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια φερέτρων διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 71.269,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (800 φέρετρα τον χρόνο επί ενδεικτικής τιμής μονάδος φερέτρου 70,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:


Καλαμαριά, 23/07/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ    2/2021

  ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ -107 ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -108 ΔΕ ΨΗΤΑΣ -112 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – 115
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ