Καλαμαριά 18/04/2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2019

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΜΕΡ.
ΚΩΔ. 103
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΜΕΡ.
ΚΩΔ. 106
ΧΕΙΡ. ΤΑΜΕΙΟΛ.
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΩΔ. 110
ΨΗΤΑΣ
ΚΩΔ. 112
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΔ. 115
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΔ. 116
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ