Καλαμαριά, 23/01/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ    1/2020

ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 3/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,  έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε ΕΔΩ

Παράρτημα ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ6 πατήστε εδώ

Περίοδος αιτήσεων 26/01/2020 – 04/02/2020

 


Καλαμαριά 13/01/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια προϊόντων στα δημοτικά αναψυκτήρια Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ) για την περίοδο 2020 – 2021.

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. ΟΤΑ, εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται, προσκαλεί παραγωγούς και εμπόρους ειδών διατροφής, ποτών, αναψυκτικών και καθαρισμού να καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς. Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά (ISO, HACCP, BRC, IFS, κτλ). Ειδικά για τα τρόφιμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αντίγραφο του τελευταίου εργαστηριακού ελέγχου του κάθε είδους, είτε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, είτε από αναγνωρισμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων. Μετά τον έλεγχο των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή θα προκύψουν οι προμηθευτές των υποκαταστημάτων έτους 2020-2021.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα προϊόντα και την τεχνική τους περιγραφή ΕΔΩ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Πενόπουλος