Καλαμαριά, 12/07/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 01/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 10ης εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2018 (ισολογισμός της 31/12/2018, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατάσταση αποτελεσμάτων και λειτουργίας και προσάρτημα επί των χρηματοποικονομικών καταστάσεων της 31ης /12/2018).
  2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2018.
  5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού   Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.2019 μέχρι 31.12.2019, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Πενόπουλος


Καλαμαριά 12/07/2019
                                                                                                                                               Aριθ. πρωτ.: 318

Δ I A K H P Y Ξ H

Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης-εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου  εποχικής λειτουργίας χωρίς παρασκευαστήριο, με την επωνυμία  «ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ», που βρίσκεται στην πλατεία του δημαρχιακού μεγάρου Καλαμαριάς επί της οδού Μητροπολίτη Χρυσάνθου, συνολικής δόμησης 47,15 τ.μ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ