Καλαμαριά, 23/07/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ    2/2021

  ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ -107 ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -108 ΔΕ ΨΗΤΑΣ -112 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – 115
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Καλαμαριά, 15/07/2021
Aριθ. πρωτ.: 976

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού διαγωνισμού,  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για την τελετουργική συνοδεία της σορού για ενταφιασμό, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 198.315,00 ευρώ.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ