Καλαμαριά, 12-10-2018

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ  3/2018

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμού 390/24-09-2018 ανακοίνωσης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)