Καλαμαριά 21/04/2021
Aριθ. πρωτ.: 708

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων όσο και για την εποπτεία και λειτουργία των τμημάτων επισιτισμού κατά τη θερινή περίοδο 2021, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με δραστηριότητα τις υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων προϋπολογισμού 119.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.


Καλαμαριά 15/04/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 696

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια προϊόντων στα δημοτικά αναψυκτήρια Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ) για την περίοδο 2021 – 2022.

 Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. ΟΤΑ, εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών αναψυκτήριων που διαχειρίζεται, προσκαλεί παραγωγούς και εμπόρους ειδών διατροφής, ποτών, αναψυκτικών και καθαρισμού να καταθέσουν την προσφορά τους την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με κλειστές προσφορές στα γραφεία της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς για να εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.

Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά (ISO, HACCP, BRC, IFS, κτλ). Ειδικά για τα τρόφιμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αντίγραφο του τελευταίου εργαστηριακού ελέγχου του κάθε είδους, είτε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, είτε από αναγνωρισμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων. Μετά τον έλεγχο των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή θα προκύψουν οι προμηθευτές των υποκαταστημάτων έτους 2020-2021.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα προϊόντα και την τεχνική τους περιγραφή ΕΔΩ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ

 Ιωάννης Ανδρεάδης