Βήμα 3ο: Έκδοση άδειας ταφής.

Η άδεια ταφής εκδίδεται από τον δήμαρχο του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος εφόσον η υπηρεσία του ληξιαρχείου βεβαιώσει τον δήμαρχο ότι έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Δήμαρχος χορηγεί βεβαίωση για άδεια ταφής χωρίς πιστοποίηση του από το ληξιαρχείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμαρχος δηλώνει εγγράφως μέσα σε 2 ημέρες το θάνατο στο Ληξίαρχο, για την σύνταξη της οικείας Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου...
Read More