Ο θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, εντός 24 ωρών από το γεγονός (με εξαίρεση την περίπτωση που ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, οπότε και η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης).Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε εντός 24 ωρών, δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση εάν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί από την 24η ώρα μέχρι την 30η ημέρα ενώ μετά το πέρας των 30 ημερών δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Τη δήλωση μπορούν και έχουν δικαίωμα να την κάνουν οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στον θάνατο, ο εργολάβος του γραφείου κηδειών ή υπάλληλος του γραφείου.