Αφού συμβουλευτείτε λογιστή και δικηγόρο για το αν σας συμφέρει να αποδεχτείτε ή να αποποιηθείτε την κληρονομιά του θανόντος, κάνετε τα εξής:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποδεχθείτε την κληρονομιά
Η αποδοχή κληρονομίας συντάσσεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επομένως θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο συμβολαιογράφο προκειμένου να κινήσετε τη διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποποιηθείτε (δηλαδή, να μην δεχθείτε) την κληρονομιά
Ο κληρονόμος έχει προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για να αποποιηθεί την κληρονομιά, η δε προθεσμία αυτή αρχίζει από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης του. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος διέμενε στο εξωτερικό, όταν κατέστη κληρονόμος, η προθεσμία αποποίησης είναι ένα (1) έτος από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης του. Η δήλωση αποποίησης γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ( στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του). Αν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς να γίνει αποποίηση, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έχει γίνει αποδεκτή σιωπηρά από τους κληρονόμους.