Ισολογισμοί ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ 

Ισολογισμός χρήσης 2009
Ισολογισμός χρήσης 2010
Ισολογισμός χρήσης 2011
Ισολογισμός χρήσης 2012
Ισολογισμός χρήσης 2013
Ισολογισμός χρήσης 2014
Ισολογισμός χρήσης 2015
Ισολογισμός χρήσης 2016
Ισολογισμός χρήσης 2017
Ισολογισμός χρήσης 2018
Ισολογισμός χρήσης 2019
Ισολογισμός χρήσης 2020